Pågående projekt

Vikenskolan, Höganäs

Vi ska åt Höganäs kommun utföra en om-, till- och nybyggnation av Vikenskolan. Nybyggnationen består av en skolbyggnad om cirka 8 500 kvm som kommer ersätta en stor del av dagens befintliga skola som ska rivas. Den nya byggnaden kommer bland annat innehålla skolsalar, matsal, bibliotek och administrativa lokaler. På grund av den pågående verksamheten kommer projektet att delas upp i etapper och skolan ska vara helt klart 2021. Kontraktsumman för totalentreprenaden ligger på 262 miljoner kronor.

 

Rörsjöskolan, Malmö

Vi har fått i uppdrag av Malmö stad att utföra en nybyggnation av Rörsjöskolan i Malmö. Generalentreprenaden har en kontraktsumma på 50,5 miljoner kronor och innefattar bland annat en nybyggnation i två plan med separat miljöhus och kringliggande markanläggning. Under byggtiden kommer skolverksamhet att pågå i intilliggande byggnader. Skolan ska vara klar våren 2019.

 

Roos park, Staffanstorp

Under våren fick vi i uppdrag att bygga ett nytt vårdboende åt Mandiri AB. Totalentreprenaden har en kontraktsumma på cirka 80 miljoner kronor och ska vara klar under 2019.

 

Nyvångsskolan, Dalby

Vi ska åt Lundafastigheter utföra en totalrenovering av Nyvångsskolan i Dalby som på sikt ska husera cirka 900 elever. Större delen av byggnaderna är från 60-talet och i behov av diverse renoveringar samt utökning av matsal. Projektet, som är en generalentreprenad, ska vara klar under 2019 och har en kontraktsumma på cirka 43,5 miljoner kronor.

 

Lindens förskola, Malmö

Vi har fått i uppdrag av Malmö stad att bygga en ny förskola i tre plan på cirka 1150 kvadratmeter samt utemiljö. I projektet ingår även åtgärder på närliggande förskola och skola. Generalentreprenaden har en kontraktsumma på 51 miljoner kronor och ska vara klar under 2018.

 

Havsmannens förskola, Råå

Åt Punktum AB kommer vi att utföra en nybyggnation av förskola i två plan i Råå. Kontraktsumman ligger på 15 miljoner kronor och ska vara färdigt mars 2018. Projektet är en totalentreprenad.

 

Bjäre kraft, Förslöv

Vi ska bygga en ny anläggning på 4200 kvadratmeter med bland annat kontorsdel i två plan samt verksamhetsytor i en varm och en kall del åt Bjäre kraft i Förslöv. Totalentreprenaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och vara klar under 2018. Projektet har en beräknad kostnad på 50,8 miljoner kronor.

 

Häljarps förskola, Häljarp

Under 2017-2018 kommer vi att bygga en ny förskola åt Landskrona stad. Förskolan ska ha plats för cirka 100 barn och vara i två plan med separata avdelningar samt innehålla personalutrymme, matsal, kök och uteförråd. Totalentreprenaden ska vara klar hösten 2018.

 

Brf. Juvelen, Lund

Brf. Juvelen, LundVi har fått i uppdrag att utföra en nybyggnation av bostadshus i tio våningar, med tillhörande garage i två plan under hela byggnaden. Projektets kontraktsumma ligger på 84,3 miljoner kronor och bostadshuset ska stå färdigt under 2018. Kunden för den här totalentreprenaden är Paulssons Fastigheter AB.

 

 

Kv. Vale 1, Helsingborg

Brf. Juvelen, Lund Byggmästar’n i Skåne har fått i uppdrag av Hyléns fastighetsförvaltning AB att bygga nya ett flerbostadshus i sex plan för hyresrätter samt fristående kompletterande byggnad. Totalentreprenaden kommer att vara färdig 2018 och har en kontraktsumma på cirka 38 miljoner kronor.

 

 

Bara Backar, Svedala

Vi ska åt Svedalahem bygga en förskola i två plan med stort allrum, storkök och miljörum. Totalentreprenaden ska stå klar i september 2018 och har en kontraktsumma på cirka 70 miljoner kronor.

 

Derome, Bunkeflostrand

Vi ska bygga nya bostadsrätter i Bunkeflostrand i Malmö. Projektet är en nybyggnation av radhus och har en kontraktsumma på cirka 26,2 miljoner kronor, kunden är Derome Mark och Bostad. Totalentreprenaden kommer att stå klar 2018.