Pågående projekt

Vikenskolan, Höganäs

Vi ska åt Höganäs kommun utföra en om-, till- och nybyggnation av Vikenskolan. Nybyggnationen består av en skolbyggnad om cirka 8 500 kvm som kommer ersätta en stor del av dagens befintliga skola som ska rivas. Den nya byggnaden kommer bland annat innehålla skolsalar, matsal, bibliotek och administrativa lokaler. På grund av den pågående verksamheten kommer projektet att delas upp i etapper och skolan ska vara helt klart 2021. Kontraktsumman för totalentreprenaden ligger på 262 miljoner kronor.

 

Rörsjöskolan, Malmö

Vi har fått i uppdrag av Malmö stad att utföra en nybyggnation av Rörsjöskolan i Malmö. Generalentreprenaden har en kontraktsumma på 50,5 miljoner kronor och innefattar bland annat en nybyggnation i två plan med separat miljöhus och kringliggande markanläggning. Under byggtiden kommer skolverksamhet att pågå i intilliggande byggnader. Skolan ska vara klar våren 2019.

 

Roos park, Staffanstorp

Under våren fick vi i uppdrag att bygga ett nytt vårdboende åt Mandiri AB. Totalentreprenaden har en kontraktsumma på cirka 80 miljoner kronor och ska vara klar under 2019.

 

Nyvångsskolan, Malmö

Vi ska åt Lundafastigheter utföra en totalrenovering av Nyvångsskolan i Dalby som på sikt ska husera cirka 900 elever. Större delen av byggnaderna är från 60-talet och i behov av diverse renoveringar samt utökning av matsal. Projektet, som är en generalentreprenad, ska vara klar under 2019 och har en kontraktsumma på cirka 43,5 miljoner kronor.

 

Lindens förskola, Malmö

Vi har fått i uppdrag av Malmö stad att bygga en ny förskola i tre plan på cirka 1150 kvadratmeter samt utemiljö. I projektet ingår även åtgärder på närliggande förskola och skola. Generalentreprenaden har en kontraktsumma på 51 miljoner kronor och ska vara klar under 2018.

 

Havsmannens förskola, Råå

Åt Punktum AB kommer vi att utföra en nybyggnation av förskola i två plan i Råå. Kontraktsumman ligger på 15 miljoner kronor och ska vara färdigt mars 2018. Projektet är en totalentreprenad.

 

Bjäre kraft, Förslöv

Vi ska bygga en ny anläggning på 4200 kvadratmeter med bland annat kontorsdel i två plan samt verksamhetsytor i en varm och en kall del åt Bjäre kraft i Förslöv. Totalentreprenaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och vara klar under 2018. Projektet har en beräknad kostnad på 14,3 miljoner kronor.

 

Häljarps förskola, Häljarp

Under 2017-2018 kommer vi att bygga en ny förskola åt Landskrona stad. Förskolan ska ha plats för cirka 100 barn och vara i två plan med separata avdelningar samt innehålla personalutrymme, matsal, kök och uteförråd. Totalentreprenaden ska vara klar hösten 2018.

 

Brf. Juvelen, Lund

Brf. Juvelen, LundVi har fått i uppdrag att utföra en nybyggnation av bostadshus i tio våningar, med tillhörande garage i två plan under hela byggnaden. Projektets kontraktsumma ligger på 84,3 miljoner kronor och bostadshuset ska stå färdigt under 2018. Kunden för den här totalentreprenaden är Paulssons Fastigheter AB.

 

 

Kv. Vale 1, Helsingborg

Brf. Juvelen, Lund Byggmästar’n i Skåne har fått i uppdrag av Hyléns fastighetsförvaltning AB att bygga nya ett flerbostadshus i sex plan för hyresrätter samt fristående kompletterande byggnad. Totalentreprenaden kommer att vara färdig 2018 och har en kontraktsumma på cirka 38 miljoner kronor.

 

 

Bara Backar, Svedala

Vi ska åt Svedalahem bygga en förskola i två plan med stort allrum, storkök och miljörum. Totalentreprenaden ska stå klar i september 2018 och har en kontraktsumma på cirka 70 miljoner kronor.

 

Derome, Bunkeflostrand

Vi ska bygga nya bostadsrätter i Bunkeflostrand i Malmö. Projektet är en nybyggnation av radhus och har en kontraktsumma på cirka 26,2 miljoner kronor, kunden är Derome Mark och Bostad. Totalentreprenaden kommer att stå klar 2018.

 

Kemira, Brimstone, Helsingborg

Under 2017 kommer vi att utföra en nybyggnation av magasinbyggnad på 1500 kvadratmeter för lagring av fast svavel. Kunden är Kemira AB och kostnaden för generalentreprenaden är beräknad till cirka 30 miljoner kronor.

 

Terminalen 3, Helsingborg

Byggmästar’n i Skåne ska bygga om lokaler på Knutpunkten i Helsingborg under 2016-2017. I totalentreprenaden ingår en ombyggnation av lokaler samt installation av ny anläggning för fjärrkyla samt ny ventilation. Kostnaden för projektet ligger på cirka 11,5 miljoner kronor och kunden är Wihlborgs fastigheter AB.

 

Oatly, Landskrona

Vi bygger nytt åt Oatly i Landskrona. Under 2017 kommer vi att utföra en nybyggnation av lager- och produktionslokaler på 3200 kvadratmeter. Projektet är en totalentreprenad.

 

Klagshamns förskola, Klagshamn

Under 2016-2017 kommer vi att bygga en ny förskola i två plan åt Malmö stad. Generalentreprenaden har en kontraktsumma på 28,4 miljoner kronor.

 

Häljarps idrottshall, Häljarp

Vi ska åt Landskrona stad bygga en ny sportanläggning i Häljarp. Generalentreprenaden ska vara klar under hösten 2017 och har en kontraktsumma på 7 miljoner kronor.

 

Dösjebro IP, Dösjebro

Vi kommer att utföra en tillbyggnation av omklädningsrum på cirka 320 kvm åt Kävlinge kommun. Totalentreprenaden kommer att vara klar under 2017.

 

Gläntanskolan, Ödåkra

Vi ska åt Helsingborgs stad utföra en tillbyggnation av skola. Generalentreprenaden kommer att pågå fram till slutet av 2017.

 

Puls arena, Landskrona

Under 2017 kommer vi att utföra en ombyggnation av tränings- och motionslokaler på Puls arena i Landskrona. Kunden är Landskrona stad och totalentreprenaden har en beräknad kostnad på cirka 26 miljoner kronor.

 

Kv. Sandhammaren 4 (etapp 2), Kävlinge

Byggmästar'n i Skåne har fått ett fortsatt förtroende att bygga bostadshus åt KKB Fastigheter AB i Kävlinge. Totalentreprenaden innefattar en nyproduktion av åtta bostadshus med totalt 100 lägenheter samt tillhörande fristående miljöhus och tvättstugor byggas samt byggnader för cykel- och barnvagnsförråd. Projektets kontraktsumma ligger på 138, 5 miljoner kronor och bostadshusen ska stå klara hösten 2017.

 

Klostervägen, Rydebäck

Klostervägen, RydebäckVi ska bygga tre stycken bostadshus med sammanlagt 51 lägenheter. Totalentreprenaden har en kontraktsumma på 78 miljoner kronor. Beställaren är Helsingborgshem AB och bostadshusen ska vara färdiga 2017.