Projektutveckling


Vill Ni bygga, men inte äga? Vill Ni hyra till en början och därefter ta över ägandet? Kontakta oss så tittar vi på lämpligt upplägg med finansiering och genomförande.

Vill Ni ha fokus på miljön? Vi är gärna med och hjälper er att bygga med fokus på energifrågor och miljö i ett bredare perspektiv. Vi har erfarenheten och tycker att det är viktigt att få in miljötänket i projekteringen.

Projektutveckling spänner över hela Byggmästar´n i Skånes affärsidé, gällande geografi, kundsegment och produkter.

Vi söker möjligheter, kontakta oss gärna!

 

 

Oatly, Landskrona 

Oatly, LandskronaVi har byggt och äger och förvaltar ett lager inklusive personalutrymmen åt Oatly i Landskrona. Projekteringen ägde rum våren 2012 med byggstart i september. Lagret ägs av Havrehuset Fastigheter AB, ett helägt dotterbolag till Byggmästar´n i Skåne. Byggnaden stod klar våren 2013 och har sedan dess hyrts ut till Oatly. Vi går nu in i en ny etapp med ytterligare lager åt Oatly. Projekteringen startade hösten 2015.

 

 

Kv. Ellipsen, Helsingborg 

Bilden saknasHösten 2009 påbörjades projekteringen av Kv. Ellipsen, kontors-, lager- och servicelokaler åt oss själva för kontoret i Helsingborg. Bygglovet kom i december 2009 och vi påbörjade produktionen i januari 2010. Inflyttning i de nya lokalerna ägde rum i december 2010. Byggnaden är ett lågenergihus med en effektiv energilösning.

 

 

Kv. Mården, Landskrona

Bilden saknasI juni 2009 blev vi klara med nybyggnationen av Kv. Mården i Landskrona, kontorslokal samt personalutrymmen och lagerlokal. Huset är projekterat och byggt åt oss själva, av oss själva. Då vi i hög grad har kunnat påverka huset har vårt fokus varit att bygga ett lågenergihus med hänsyn tagen även till andra miljöaspekter.