Detta året

Vi fick en stor orderstock med oss in 2017, och har en budgeterad omsättning för 2017 på 970 miljoner kronor med en vinstmarginal på drygt 4%.

Under 2017 kommer Byggmästar´n i Skåne att fortsätta satsningen inom två viktiga områden; våra medarbetare och våra inköp.

Medarbetarsatsning

Det är genom våra medarbetare vi utvecklar Byggmästar´n i Skåne och därför är det av största vikt att vi fortsätter det arbetet, både för att bibehålla och för att förstärka vår konkurrensförmåga. 

Under 2017 kommer vi bland annat att jobba med produktionsteknik/it-stöd, ekonomistyrning, projektering mm. Allt för att säkerställa framgångsrika projektteam och därmed rätt byggda hus inom rätt tid, i en god och säker arbetsmiljö. 

Vi fortsätter med vårt forum inom produktion/teknik för att dra nytta av varandras erfarenheter i hela företaget, gällande exempelvis nya metoder och material. 

Arbetsmiljö är ett fortsatt viktigt ämne att aktivt arbeta med och vi jobbar vidare med olika arbetsmiljöutbildningar och skyddsombudsträffar. Under året gör vi återkommande arbetsmiljöinspektioner och har under hösten en inplanerad arbetsmiljövecka.

Under 2017 fortsätter vi med ett koncept vi startade under 2010, med en för företaget gemensam komptetensutbildningsdag. Vi kallar den för vår Byggmästardag. Alla medarbetare, oavsett roll och geografi, strålar samman. Förutom värdet av själva utbildningen är det ett utmärkt sätt att träffa varandra och dryfta/lyfta olika perspektiv på vardagen.

Inköpsstrategi

80% av våra kostnader avser inköp av material och tjänster. Vi lever i en alltmer öppen marknad, där både vårt utvidgade Europa och Asien spelar en allt större roll. Byggbranschen har redan börjat utveckla olika strategier för att på bästa sätt kunna utnyttja möjligheterna och sannolikt kommer vår bransch att se helt annorlunda ut om tio år. Vi kommer att få se nya sätt att uppträda och verka på, samt nya aktörer. Om vi ska bibehålla och kunna förstärka vår konkurrenskraft måste vi utveckla och förändra vårt sätt att göra inköp på och utveckla vidare vår strategi och hitta nya kanaler. Under året kommer vi att fortsätta satsa på att utveckla våra inköp. Vi har ett aktivt kalkyl- och inköpsforum som arbetar med dessa frågor. Rent utbildningsmässigt lägger vi fokus på byggengelska, kalkylstruktur, programstöd inköpsjuridik, samt juridik kring internationell handel. r

 

Carin Stoeckmann
VD