Affärsidé, filosofi & framgångsfaktorer

Affärsidé

  • Vi skall genom nyproduktion och ombyggnad tillgodose det behov av lokaler och bostäder som efterfrågas av näringsliv och offentlig förvaltning i västra Skåne.
  • Genom hög teknisk och administrativ kompetens samt en platt målstyrd organisation, skall vi i samverkan med kunden, sträva mot goda och sunda hus och gemensamt bästa totalekonomi.

Vision

Engagemang, hög kompetens, platt målstyrd organisation, enkla arbetssätt samt fokus på kund- och produkt är kännetecken för Byggmästar´n i Skåne. Vi ser till kundens bästa och vill skapa långsiktiga relationer. Vår vision är det självklara valet!

 

Filosofi

  • Genom att erbjuda produkter och tjänster av rätt kvalitet och största möjliga värde för våra kunder vill vi åtnjuta och behålla deras respekt och lojalitet. Nöjda kunder kommer tillbaka och marknadsför oss hos framtida kunder. Byggmästar'n i Skåne kan växa med lönsamhet.
  • Vi utvecklar Byggmästar'n i Skåne genom att kontinuerligt utveckla våra medarbetare.
  • Vi ska se till företagets bästa, det vill säga helheten, före en avdelnings eller ett projekts bästa, och gemensamt sträva mot samma mål.
  • Beslut ska tas utan byråkratiskt krångel och så nära produktionen som möjligt. Det gör vi genom att arbeta i en decentraliserad organisation med ansvar och befogenheter hos varje medarbetare.

 

Våra framgångsfaktorer

 

Våra framgångsfaktorerVi anser att Byggmästar´n i Skåne drivs av tre framgångsfaktorer. De tre faktorerna är kompetens, samverkan och enkelhet. För att kunna ha en platt målstyrd organisation som på ett effektivt och korrekt sätt driver byggprojekt och organisationen framåt krävs en både bred och hög kompetens inom olika områden, vilket vi också aktivt arbetar med. Varje år lägger vi ned mycket tid, resurser och pengar på kompetensutveckling i olika former. Kompetensutvecklingen sker också genom att ha ett certifierat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem som gör att vi ständigt lär oss av våra erfarenheter. För att kunna ha en platt målstyrd organisation krävs även en god samverkan, inom projektteam, avdelningar och företaget. Samverkan är också mycket viktigt i att fungera i projektteam tillsammans med kund, brukare, entreprenörer och leverantörer för att på ett effektivt sätt kunna leverera rätt projekt i rätt tid på ett säkert sätt. För att fokus ska ligga värdeskapande arbetsmoment och uppgifter krävs det att vi ständigt ifrågasätter och funderar över rutiner, dokument mm, så att vi inte smyger in byråkrati i organisationen. Det är bättre att fatta beslut som bottnar i kompetens och samverkan istället för i detaljerade rutiner, som kan hämma goda idéer och lösningar.