Nyheter

Bokslutet är klart!

2017 års bokslut är klart. Vi signerade årsredovisningen den 28 februari och presenterade resultatet för våra medarbetare på Byggmästardagen den 7 mars. För oss är et viktigt att de som var med och skapade resultatet också får höra om det först. Det finns mycket vi är nöjda med i resultatet för 2017, men det finns också en del projekt som tynger ned resultatet till att inte visa vad vi verkligen går för. Omsättningen för koncernen landade på 900 miljoner kronor, med en vinstmarginal på 2 %.

Nytt för det här bokföringsåret är att vi i vår årsredovisning har med en hållbarhetsrapport, med fokus på miljö, personal, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden samt motverkande av korruption. De valda områdena bottnar i kraven från årsredovisningen, men hållbarhet handlar om så mycket mer, men det får ni istället läsa mer om på vår hemsida, under rubriken Hållbarhet. Läs mer om 2017 års resultat i vår årsredovisning.

Själva bokslutsprocessen är alltid väldigt intensiv, och vi riktar ett särskilt tack till vår ekonomichef, Per Stoeckmann, för årets bokslutsinsats. Nu ser vi fram emot ett spännande och lönsamt 2018!

 

Ny order: Mariahallen

Byggmästar’n i Skåne har fått äran av Fastighetsförvaltningen att bygga nya Mariahallen i Helsingborg. Generalentreprenaden innefattar en nybyggnation av två hallar med omklädningsrum i mitten samt utrymme för en gemensam cafeteriadel.

Entreprenaden har en projektkostnad på cirka 46 miljoner kronor och beräknas vara klar våren 2019.

Carin Stoeckmann har blivit invald som allmänrepresentant i styrelsen för Campus Helsingborg

Vår VD har i dagarna blivit invald som allmänrepresentant i styrelsen för Campus Helsingborg, för en mandatperiod fram till december 2020. I styrelsen finns två så kallade allmänrepresentanter, där även kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg finns med, Peter Danielsson.

- "Det ska bli jättespännande och kul att kliva in i styrelsen. Vi har i vårt företag rekryterat medarbetare från Campus byggprogram, och tycker det är viktigt att vi i näringslivet kan vara med och påverka och bidra", säger vår VD Carin Stoeckmann.

 

Årets friskaste företag 2017, i Region Syd

Byggmästar’n i Skåne har vunnit priset som Årets friskaste företag 2017, i Region Syd. Vi är nu en av sex finalister i Sverige! Deras motivering: "Byggmästar'n i Skåne har arbetat målinriktat med arbetsmiljöfrågor under lång tid, och har alltid individen i fokus i kollektivet. Att se medarbetarna och hur de mår, men också vad de själva vill och kan bidra med för att utvecklas, är en viktig del i Byggmästar'n i Skånes goda resultat och höga engagemang hos de anställda. Framgången finns i helheten och med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som innefattar alla delar, såväl fysiskt som organisatoriskt och socialt, samt förståelse för hur detta samspelar med medarbetarnas hälsa, så kvalificerar Byggmästar'n i Skåne som vinnare i Skåne län, och är därmed en av finalisterna i finalomgången av Sveriges Friskaste Företag".

VD för Feelgood, Joachim Morath, säger vidare: Byggmästar'n i Skåne är ett tydligt exempel på att uthållighet i arbetsmiljöarbete belönas i form av ett stort engagemang från medarbetarna. Företaget är ett föregångsexempel inom det systematiska arbetsmiljöarbetet med en helhetssyn utifrån både fysiska och psykosociala faktorer och ett starkt fokus på varje enskild individ.

Sort tack till Jeanette Nordström Michael Berg och Dennis Olander för arbetet som ligger bakom!

 

Årets företagare i Helsingborg 2017

Vår grundare och styrelseordförande samt vår VD, bägge tillhörande familjen i familjeföretaget, har idag av Företagarna/Helsingborgs Stad fått pris som årets företagare i Helsingborg 2017. Priset bottnar i det långsiktiga arbetet i att grunda företaget, genomföra en generationsväxling och sedan fortsätta utvecklas och växa vidare. Vi är jättestolta och glada över priset, låter VD Carin hälsa! Ett pris vi ändå delar med alla viktiga och duktiga medarbetare. Det är vi tillsammans som är Byggmästar'n i Skåne.

Byggmästar'n i Skåne har mottagit Mazars Företagspris för 2016!

Vi är oerhört stolta och glada över att ha fått Mazars Företagsprsi för 2016! Mazars företagspris uppmärksammar de uthålliga företagen, som har funnits länge på marknaden och som klarat av både konjunkturnedgångar och förändringar i omvärlden. Mazars vill uppmärksamma och synliggöra dessa företag och dess ägare som med stort engagemang och långsiktigt tänkande driver företaget och skapar tillväxt och framgång.

MOTIVERING MAZARS FÖRETAGSPRIS 2016: Allt sedan starten 1993 har Byggmästar’n i Skåne AB kännetecknats av hög kompetens, ett stort engagemang och en platt målstyrd organisation. Med enkla arbetssätt och stort fokus på sina kunder och produkter har Byggmästar’n i Skåne AB lyckats skapa en stabil lönsamhet med en ökad omsättning år efter år, trots utmaningar som generationsväxling och konjunktursvängningar på marknaden. Konkurrens, nya krav och nya utmaningar är inget som skrämmer Byggmästar’n i Skåne AB, det är snarare det som driver företaget framåt och hjälper dem att ständigt utvecklas, bli starkare och ännu bättre.

Per & Carin Stoeckmann tog emot priset på Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg på Mazars-dagen 2016, av Mazars VD Marianne Sandén Ljungberg.

Ett par anledningar, enligt Carin Stoeckmann, till att Byggmästar´n i Skåne har hållit under dessa år är dels det aktiva valet att ständigt jobba med förbättringar, att engagera oss i näringslivet för att söka inspiration utanför företaget och i vår administrativa förmåga att hålla ordning och reda, men på ett enkelt och effektivt sätt, där vi i möjligaste mån undviker byråkrati. En stor utmaning har alltid varit och är fortfarande att ha rätt medarbetare i företaget och i att fortlöpande jobba med kompetensutveckling. Att få vara med om och uppleva hur företaget tar sig an nya utmaningar och lyckas med målsättningar ger en fortsatt glädje och energi. Att få driva företaget i Skåne och i Helsingborg, känns extra bra då det är en region under utveckling och med ett gott företagsklimat i Helsingborg.

Mazars Företagspris 2016

Ett stort grattis till alla medarbetare på Byggmästar´n i Skåne, till en gemensam prestation!

Byggmästar´n i Skånes bokslut för 2015 är klart!

Den 25 februari blev vi klara med vårt bokslut för 2015. Byggmästar´n i Skåne AB nådde en milstolpe genom att för första gången passera omsättningen 1 miljard kronor. Vår vinstmarginal nådde upp till 5 %. Vår årsredovisning för 2015 kan Ni läsa här. Nu ser vi fram emot ett 2016 med bibehållen volym och en ökad rörelsemarginal inom byggverksamheten.

 

Nya avdelningschefer 2016!

Under 2016 har vi gjort två förändringar gällande avdelningschefer. Kalle Andersson tar över som avdelningschef för Helsingborgs byggservice, och samordnar den med sin befintliga verksamhet i Landskrona. Organisationen och kontoret finns kvar i Helsingborg precis som tidigare. Ytterligare förstärkning har skett i form av att Marcus Ingelsson också kommer att jobba åt Helsingborg. Vi tackar Magnus Nilsson för tiden som avdelningschef i Helsingborg, och han fortsätter nu sitt arbete med Malmö Byggservice.

På Malmö Entreprenad tar Jolanta Simanaitiene över som avdelningschef. Vi tackar Thomas Sandberg för tiden som avdelningschef för Malmö Entreprenad, och han fortsätter nu som utvecklingschef för Byggmästar´n i Skåne AB med fokus på kvalitet och miljö, med att bland annat se hur vi kan utvecklas vidare strategiskt inom vår marknad, en dimension på utvecklingsarbetet vi tidigare inte har arbetat så aktivt med.

Nu startar vi upp vårt nya digitala system för Byggservice!

Under våren 2015 impplementerade vi vårt digitala system för Byggservice. Med hjälp av Fieldly har vi nu förenklat vår vardag med tidrapportering, arbetsordrar, kommunikation, information, arbetsmiljöstöd samt distribution av handlingar mm. Under 2015 har ett intensivt arbete pågått i att forma it-lösningen till vår verksamhet i gott samarbete med Fieldly! Allt administreras via en app på våra mobiltelefoner på ett smidigt och enkelt sätt för både hantverkare och tjänstemän.

Vid årsskiftet implementerade vi även lösningar för det nya lagkravet personalliggare, ett system för de små snabba serviceprojekten via appar, och ett system där man med hjälp av en läsplatta registrerar sin ankomst/utgång i de större projekten med arbetsplatsetableringar. Det innebär att vi står redo att hjälpa alla de byggherrar som önskar få hjälp med att administrera personalliggare.

Reflektionsdag kring arbetsmiljö, 28 april 2016

Den 28 april har Sveriges Byggindustrier planerat in en reflektionsdag kring arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatserna. Fokus under 2016 blir fallskydd. Läs Byggmästar'n i Skånes reflektioner avseende dagen 2015 här.

 

 

Arbetsmiljön är viktig!

I slutet på våren 2014 tog vi beslut i Byggmästar´n i Skåne gällande arbetsmiljön på våra byggarbetsplatser som vi har börjat implementera.

Under hösten 2014 lade vi ett stort fokus på fallskydd som vi sedan fortsatt ha fokus på 2015. Fallolyckor är störst i antal i branschen, och de kan leda till svåra skador för den drabbade. Våra projektchefer kommer efter varje byggmöte att gå en fallskyddsinspektion, som ett komplement och stöd till våra platschefers/BAS-U:s skyddsronder. Under hösten genomförde vi även en specifik fallskyddsutbildning och tog fram en fallskyddsplansch.

Under vecka 41 2015 hade vi en arbetsmiljövecka på Byggmästar'n i Skåne. Vi stoppade vår produktion för två arbetsmiljömöten/ dialoger och diskuterade vår arbetsmiljö och hur vi vill att den ska vara. Vi gick även igenom Sveriges Byggindustriers e-utbildning "En säker arbetsplats". Under veckan lanserades även "En internationell arbetsmiljöplansch" samt en engelsk KMA-film.

Vi beslutade att genomföra en arbetsmiljövecka även 2016 och att vi ska fortsätta med de kompletterande fallskyddsronderna som projektcheferna ska genomföra i samband med byggmöten.

Smidescertifiering

Från och med den första juli 2014 gäller nya lagkrav för alla smidesverksamheter. Alla smidesföretag, inom EU, kommer att behöva vara certifierade med EN 1090 och 3834 för att få utföra jobb.

Vi kan stolt meddela att Byggmästar’n i Skånes smidesavdelning har, tillsammans med Nordcert, genomgått en mycket lyckad revision, och i augusti 2014 blev vår certifiering helt klar. Jobbar ni med oss kan vi därför garantera att vår smidesavdelning följer de nya lagar och krav som råder.

 

Stor orderingång hos Byggmästar´n i Skåne!

Byggmästar´n i Skåne AB har under sommaren 2014 fått en fin orderingång på ungefär 310 miljoner kronor från Malmö Stad.

Orderingången gäller tre skolor på utförandeentreprenader; om- och tillbyggnad av Risebergaskolan, nybyggnad av Svansjöns förskola samt nybyggnad av skola och sporthall inom Kv. Glasugnen .

Orderingången innebär att Byggmästar´n i Skåne har en stor och fin orderstock för hela företaget som följer med ända in i 2017.

Det känns fantastiskt skönt att gå på semester med denna fina orderingång, som ger en bra uppstart på hösten. Projekten är av välkänd karaktär för oss, åt en befintlig och bra kund. Vi tror dessutom att detta kan komma att leda till ett behov av nya medarbetare i organisationen”, säger Thomas Sandberg, avdelningschef på Malmö entreprenad.

 

Byggmästar´n i Skåne AB har i dagarna fått sin största
order någonsin!

Lunds Kommuns Fastighets AB tilldelade Byggmästar’n i Skåne om- och tillbyggnation av Linero Torg i östra Lund i februari 2014. Kontraktssumman på totalentreprenaden är 193 miljoner kronor och omfattar i huvudsak en renovering av befintlig centrumbyggnad, nybyggnad av livsmedelsbutik, två bostadshus med 94 lägenheter samt lokaler. Arkitekter för uppdraget är Arkitektsmagasinet AB. Projekteringen påbörjades omgående och entreprenaden ska, i sin helhet, vara klar december 2016.

- Det känns fantastiskt kul att vi har fått denna order! Vi har stor vana av alla delprodukter i detta projekt och i kombination med vår, sedan tidigare, goda relation till kunden blir detta en oerhört spännande utmaning för oss! säger avdelningschefen för Arlövkontoret Thomas Sandberg.

 

Byggmästar´n i Skåne är med och testar världens första förbandslåda för psykisk ohälsa!

Första hjälpenPsykisk ohälsa är vanligt och finns naturligtvis även på jobbet. Det är en vanlig sjukskrivningsorsak i näringslivet idag. Syftet med den psykiska förbandslådan är att den ska göra det enklare att agera i början av en psykisk ohälsa, vilket kan förhindra att ohälsan leder till sjukskrivning. Ett annat syfte är att avdramatisera psykiska sjukdomar/ohälsa. Den nya förbandslådan utgår från en helhetssyn på hälsan och innehåller plåster, första hjälpen-väska samt ett självskattningstest och telefonkontakt. Förbandslådan fanns uppsatt på ett par utvalda arbetsplatser hos oss under hösten 2013 för att sedan utvärderas!

Några studenter arbetade fram idén på uppdrag av den nationella kampanjen Hjärnkoll och sedan har ett unikt samarbete mellan myndigheter, näringsliv, arbetsmiljöexperter och individer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa utvecklat idén till en prototyp. Bakom finansiering och ett omfattande utvecklingsarbete finns bland andra Eon, Sveriges Byggindustrier, Swedbank, Previa, Feelgood samt Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Kampanjen Hjärnkoll är ett regeringsuppdrag och drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).

 

Byggmästar'n i Skåne har ett fullt certifierat KMA-system!

Den 11-12 juni 2013 genomförde DNV (Det Norske Veritas) en certifieringsrevision gällande Byggmästar'n i Skånes arbetsmiljöledningssystem, i enlighet med OHSAS 18001.

Revisionen gick mycket bra och vi fick klartecken till ett certifikat. Detta innebär att vi som ett av få byggföretag har ett integrerat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem certifierat enligt ISO 9001ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Byggmästar'n i Skåne är ett företag som är måna om sina medarbetare, sin kvalitet och sin miljö. Därför att vi väldigt stolta över vårt certifierade KMA-system som visar att vi håller det vi lovar.

 

FN Global Compact samt Affärsetik

Byggmästar'n i Skåne fick i mars 2013 bekräftat av FN att vi finns med på deras lista över företag som stödjer FN Global Compact och dess tio principer.

De tio principerna ryms inom de fyra delområdena: mänskliga rättigheter, anställningsvillkor, miljö och korruption.

Principerna går hand i hand med Byggmästar'n i Skånes värderingar och åtagandet är därför invävt i vårt ledningssystem. Genom inköpskontroller, miljöledningssystemet ISO 14001 samt vår uppförandekod jobbar Byggmästar'n i Skåne för att medverka i ett globalt ansvar. 

 

Arbetsmiljöverket har nominerat Byggmästar’n i Skåne som tävlingsbidrag för ett europeiskt arbetsmiljöpris. 

Vi är stolta över att vara ett av de två svenska bidragen som medverkade i tävlingen ”Good Practice Award”. Tävlingen, som organiseras den Europeiska arbetsmiljöbyrån i samarbete med medlemsstaterna och Europeiska unionens ordförandeskap, har sitt ursprung i kampanjen ”Ett hälsosamt arbetsliv”. För perioden 2012-2013 har man fokuserat på organisationer och företag som med stor framgång och entusiasm har uppmuntrat medarbetare och chefer att samverka för att kunna förbättra arbetsmiljön.

Anledningen till att Byggmästar’n i Skåne blev nominerade grundar sig i vårt sätt att jobba med arbetsmiljöfrågorna. Vårt företag har olika forum inom organisationen som bidrar till förutsättningar för en god arbetsmiljö. I kombination med detta arbetar vi även efter att aktivt behandla, analysera och förebygga tillbud och olyckor, och strävar efter att ständigt förbättra och utveckla arbetsmiljön och säkerheten för våra medarbetare.

Byggmästar’n i Skåne mötte tillsammans med ett annat svenskt företag två bidrag var från de övriga 26 länderna som medverkade i tävlingen. Allting avgjordes under våren 2013, men vi kom inte vidare till final. Vi är ändå stolta över hur de uppmärksammade oss och vårt arbete.

 

Morotsgalan 2012

I maj 2012 blev vår VD en av tolv nominerade till årets Morotspris. Priset är ett ledarskapspris som delas ut i Skåne varje år. Den 19 juni hölls Morotsgalan i Malmö och Carin Stoeckmann blev då en av tre finalister, men vann gjorde till sist Kerstin Lindell från Bona Kemi och vi gratulerar henne! Carin är en mycket stolt finalist som ser priset som ett tecken på alla medarbetares goda samarbete, stora engagemang och målmedvetna insatser.